THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Huỳnh Ngọc Linh
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh17/02/1981
Đơn vịKhoa SP Ngoại ngữ, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐại học Tiếng Anh
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 45

BÀI BÁO KHOA HỌC

Trần Mạnh Thúy Quỳnh (1), Nguyễn Ngọc Trinh (2), Huỳnh Ngọc Linh (3), "Một số lỗi giới từ trong bài viết tiếng Anh của sinh viên năm thứ nhất không chuyên ngữ Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 167 (2) , 2018, xx
Trần Mạnh Thúy Quỳnh (1), Nguyễn Ngọc Trinh (2), Huỳnh Ngọc Linh (3), "Một số lỗi giới từ trong bài viết tiếng Anh của sinh viên năm nhất không chuyên ngữ Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 167 (2) , 2018, xx-xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ