THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Trần Thiện Tánh
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh27/02/1984
Đơn vịKhoa SP Ngoại ngữ, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữThạc sĩ
Tin họcB
Thành tích1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 75

BÀI BÁO KHOA HỌC

Phạm Văn Tặc (1), Lê Huỳnh Thanh Huy (2), Trần Thiện Tánh (3), "Giải Pháp Bồi Dưỡng Phương Pháp Dạy Tiếng Anh Tiểu Học Cho Giáo Viên Tiếng Anh Một Số Tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long.", Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917), Số 0 () , 2017, xx-xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ