THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Trần Ngọc Ánh
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh17/09/1984
Đơn vịKhoa SP Ngoại ngữ, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB
Tin họcA
Thành tích1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 157

BÀI BÁO KHOA HỌC

Tran Ngoc Anh (1), Phan Thai Anh Thu (2), "Bilingual Education Program Proposed in Vietnam", European Journal of English Language Teaching  (ISSN:ISSN), Vol 2 (2), 2017, xx-xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ