THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Lê Hải Duy
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh01/01/1986
Đơn vịKhoa SP Ngoại ngữ, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB
Tin họcB
Thành tích1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 75

BÀI BÁO KHOA HỌC

Phạm Văn Tặc (1), Lê Hải Duy (2), "Tên viết tắt của doanh nghiệp Việt Nam và trở ngại trong ngôn ngữ và phát triển thương hiệu", Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917), Số 4 (1) , 2018, xx-xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ