THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Lê Thanh Nguyệt Anh
Học vị/ Học hàmTiến sĩ
PháiNữ
Năm sinh24/07/1977
Đơn vịKhoa SP Ngoại ngữ, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữC
Tin họcA
Thành tích3 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 57

BÀI BÁO KHOA HỌC

Le Thanh Nguyet Anh (1), "Efl students’ voices on learner autonomy at a university in the mekong delta", "Tạp chí Nghiên cứu nước ngoài - Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH QG HN - VNU Journal of Foreign Studies" (ISSN:ISSN), Vol 2 (), 2018, xx-xx
Le Thanh Nguyet Anh (1), "Efl teachers’ perceptions and practices regarding learner autonomy at dong thap university, vietnam", Hue University Journal of Social Science and Humanities (ISSN:ISSN), Vol 6 (), 2018, xx-xx
Lê Thanh Nguyệt Anh (1), "Tự học kỹ năng viết của sinh viên chuyên ngành tiếng anh, trường đại học đồng tháp - thực trạng và giải pháp", Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917), Số 0 () , 2018, xx-xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ