THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Lê Huỳnh Thanh Huy
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh8/9/1978
Đơn vịKhoa SP Ngoại ngữ, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB
Tin họcB
Thành tích3 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 65

BÀI BÁO KHOA HỌC

Phạm Văn Tặc (1), Lê Huỳnh Thanh Huy (2), Trần Thiện Tánh (3), "Giải Pháp Bồi Dưỡng Phương Pháp Dạy Tiếng Anh Tiểu Học Cho Giáo Viên Tiếng Anh Một Số Tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long.", Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917), Số 0 () , 2017, xx-xx
Phạm Thị Kim Dung (1), Lê Huỳnh Thanh Huy (2), Phan Thái Anh Thư (3), "Hiệu quả của mô hình tiếng Anh cộng đồng “vui học tiếng Anh” dành cho học sinh tiểu học ở Đồng Tháp", Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810), Số 152 (1) , 2017, xx-xx
Nguyễn Bảo Trâm (1), Lê Huỳnh Thanh Huy (2), "Ứng dụng Edmodo để sửa lỗi bài viết tiếng Anh cho sinh viên chuyên Anh ngữ Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917), Số 0 () , 2017, xx-xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ