THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Phan Thái Anh Thư
Học vị/ Học hàmCử nhân
PháiNữ
Năm sinh3/9/1993
Đơn vịKhoa SP Ngoại ngữ, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB
Tin họcB
Thành tích2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 55

BÀI BÁO KHOA HỌC

Tran Ngoc Anh (1), Phan Thai Anh Thu (2), "Bilingual Education Program Proposed in Vietnam", European Journal of English Language Teaching  (ISSN:ISSN), Vol 2 (2), 2017, xx-xx
Phạm Thị Kim Dung (1), Lê Huỳnh Thanh Huy (2), Phan Thái Anh Thư (3), "Hiệu quả của mô hình tiếng Anh cộng đồng “vui học tiếng Anh” dành cho học sinh tiểu học ở Đồng Tháp", Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810), Số 152 (1) , 2017, xx-xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ