THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Đắc Nguyên
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh1/2/1971
Đơn vịKhoa SP Nghệ thuật, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữC
Tin họcA
Thành tích2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 112

BÀI BÁO KHOA HỌC

Huỳnh Mộng Tuyền (1), Nguyễn Đắc Nguyên (2), Võ Thị Lan (3), Võ Thị Bích Vân (4), "Cơ sở xây dựng chương trình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học", Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753), Số 0 () , 2011, 12-13,16
Huỳnh Mộng Tuyền (1), Nguyễn Đắc Nguyên (2), "Tổ chức trò chơi trong quá trình dạy học giáo dục học cho sinh viên sư phạm", Tạp chí Giáo dục Bộ GD&ĐT (ISSN:2354-0753), Số 0 () , 2009, 31-33

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ