THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Lê Thị Ngọc Mai
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh19/02/1974
Đơn vịTrung tâm Phát triển kỹ năng nghề nghiệp, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB1
Tin họcTin căn bản
Thành tích4 bài báo, 3 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 141

BÀI BÁO KHOA HỌC

Lê Thị Ngọc Mai (1), Lượng Minh Trí (2), "Hình thành và phát triển kỹ năng vẽ kí họa cho sinh viên ngành Sư phạm Mĩ thuật ở Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 162 (1) , 2018, xx
Lê Thị Ngọc Mai (1), Trần Thanh Thúy (2), "Giải pháp nâng cao chất lượng thực tập nghề nghiệp cho sinh viên ở Trường Đại học Đồng Tháp ", Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810), Số 180 (1) , 2018, 81-83
Lê Thị Ngọc Mai (1), "Biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động ngoại khóa của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 137 () , 2017, xx
Lê Thị Ngọc Mai (1), Phạm Minh Giản (2), "Quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh Trường Trung cấp Phương Nam, Thành phố Hồ Chí Minh", Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917), Số 0 (1) , 2017, xx

KỶ YẾU HỘI THẢO

Lê Thị Ngọc Mai (1), "Thói quen tự học phải có cái nhìn đúng", Hội thảo khoa học: "Nâng cao chất lượng dạy và học đối với chuyên ngành Âm nhạc và Mỹ thuật tại trường ĐH Đồng Tháp" (Khoa SP Nghệ Thuật, trường ĐH Đồng Tháp), Số 3 () , 2013, xx-xx
Lê Thị Ngọc Mai (1), "Những điều cần ghi nhớ về phương pháp tự học khi học môn Trang trí cơ bản", Hội thảo khoa học “Rèn luyện và nâng cao năng lực tự học – yêu cầu cần thiết đối với sinh viên Mỹ thuật – Âm nhạc trong môi trường Cao đẳng và Đại học hiện nay” (Khoa SP Nghệ Thuật, trường ĐH Đồng Tháp), Số 12 () , 2013, xx-xx
Lê Thị Ngọc Mai (1), "Tư vấn cách học tập cho sinh viên Trường ĐHSP Đồng Tháp", Hội thảo Công tác hướng dẫn và tư vấn cho sinh viên (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 0 () , 2007, xx-xx

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ