THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Hồ Hải Thanh
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh16/03/1981
Đơn vịKhoa SP Nghệ thuật, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữC
Tin họcA
Thành tích4 bài báo, 5 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 249

BÀI BÁO KHOA HỌC

Hồ Thị Huyền (1), Hồ Hải Thanh (2), "Đổi mới phương pháp dạy học thông qua hình thức tự học của sinh viên", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 217 (2) , 2020, 67-69
Hồ Hải Thanh (1), Hồ Thị Huyền (2), "Nghiên cứu hình tượng kỳ lân trong chạm khắc thời Nguyễn", Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810), Số 209 (2) , 2020, 20 - 22
Hồ Hải Thanh (1), Hồ Thị Huyền (2), "Thủ pháp nghệ thuật trong trang trí Pháp lam Huế Thế kỷ XIX", Văn hóa Nghệ thuật (ISSN:0866-8655), Số 0 (0) , 2018, 0
Hồ Hải Thanh (1), "Nghệ thuật trang trí Pháp lam Huế thế kỷ XIX", Văn hóa Nghệ thuật (ISSN:0866-8655), Số 399 (0) , 2017, tr.81 - 83

KỶ YẾU HỘI THẢO

Hồ Hải Thanh (1), "Phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho giáo viên phổ thông trong tương lai", Hội thảo khoa học: "Tổng kết ba năm rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ"_Trường ĐH Đồng Tháp (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 0 (0) , 2013, xx - xx
Hồ Hải Thanh (1), "Những nguyên tắc đảm bảo hiệu quả hoạt động tự học của sinh viên mỹ thuật trường Đại học Đồng Tháp", Hội thảo khoa học “Rèn luyện và nâng cao năng lực tự học – yêu cầu cần thiết đối với sinh viên Mỹ thuật – Âm nhạc trong môi trường Cao đẳng và Đại học hiện nay” (Khoa SP Nghệ Thuật, trường ĐH Đồng Tháp), Số 0 (0) , 2013, xx - xx
Hồ Hải Thanh (1), "Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả Dạy và học các môn lý luận mỹ thuật", Hội thảo khoa học: "Nâng cao chất lượng dạy và học đối với chuyên ngành Âm nhạc và Mỹ thuật tại trường ĐH Đồng Tháp" (Khoa SP Nghệ Thuật, trường ĐH Đồng Tháp), Số 0 (0) , 2013, xx - xx
Hồ Hải Thanh (1), "Các yếu tố tạo nên phương pháp tự học hiệu quả đối với sinh viên mỹ thuật", Hội thảo khoa học “Rèn luyện và nâng cao năng lực tự học – yêu cầu cần thiết đối với sinh viên Mỹ thuật – Âm nhạc trong môi trường Cao đẳng và Đại học hiện nay” (Khoa SP Nghệ Thuật, trường ĐH Đồng Tháp), Số 0 (0) , 2013, 0
Hồ Hải Thanh (1), "Phương pháp dạy và học bộ môn “Nghiên cứu vốn cổ nghệ thuật dân tộc Việt Nam” nhìn từ góc độ đào tạo chuyên môn", Hội thảo khoa học: Đổi mới nội dung, phương pháp dạy – học âm nhạc mỹ thuật ở trường sư phạm; phục vụ đổi mới giáo dục phổ thông_Trường CĐSP Nhạc Họa Trung Ương (Trường CĐSP Nhạc Họa Trung Ương), Số 0 (0) , 2005, xx - xx

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Hồ Hải Thanh (1), "Vai trò của chất liệu bột màu trong học tập mỹ thuật của sinh viên hệ CĐSP", 2004-2005 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ