THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Lê Minh Quang
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh20/10/1979
Đơn vịKhoa SP Nghệ thuật, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB2
Tin họcA
Thành tích3 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 140

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Thị Bích Thuấn (1), Lê Minh Quang (2), "Một số thực trạng khi học vẽ chất liệu lụa của sinh viên trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 195 (2) , 2019, 79-91
Lê Minh Quang (1), "Cấu trúc và ý nghĩa slogan của các doanh nghiệp thủy sản ở miền Tây Nam Bộ", Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống (ISSN:0868-3409), Số 8 (0) , 2014, 00-00
Lê Minh Quang (1), "Vai trò của logo trong nhận diện thương hiệu doanh nghiệp", Văn hóa Nghệ thuật (ISSN:0866-8655), Số 360 (0) , 2014, 00-00

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ