THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Lê Minh Quang
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh20/10/1979
Đơn vịKhoa SP Nghệ thuật, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB2
Tin họcA
Thành tích2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 74

BÀI BÁO KHOA HỌC

Lê Minh Quang (1), "Cấu trúc và ý nghĩa slogan của các doanh nghiệp thủy sản ở miền Tây Nam Bộ", Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống (ISSN:0868-3409), Số 8 (0) , 2014, 00-00
Lê Minh Quang (1), "Vai trò của logo trong nhận diện thương hiệu doanh nghiệp", Văn hóa Nghệ thuật (ISSN:0866-8655), Số 360 (0) , 2014, 00-00

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ