THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Trần Văn Thành
Học vị/ Học hàmTiến sĩ
PháiNam
Năm sinh20/10/1976
Đơn vịKhoa SP Nghệ thuật, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữC
Tin họcA
Thành tích7 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 1 sách.

Lược xem: 171

BÀI BÁO KHOA HỌC

Trần Văn Thành (1), "Lễ hội Nguyễn Trung Trực ở Kiên Giang", Văn hóa Nghệ thuật (ISSN:0866-8655), Số 404 (0) , 2018, tr.30 - 33
Trần Văn Thành (1), "Lễ hội cầu an ở Đồng Tháp", Văn hóa Nghệ thuật (ISSN:0866-8655), Số 401 (0) , 2017, 21-24
Trần Văn Thành (1), "Sự phụng thờ Trần Văn Năng ở Đồng Tháp", Văn hóa Nghệ thuật (ISSN:0866-8655), Số 393 (0) , 2017, 82-85
Trần Văn Thành (1), "Lễ hội Gò Tháp ở tỉnh Đồng Tháp", Văn hóa học (ISSN:1859-4859), Số 2 (0) , 2016, tr.67 - 71
Trần Văn Thành (1), "Sự phụng thờ Thiên hộ Dương và Đốc binh Kiều ở Đồng Tháp", Văn hóa Nghệ thuật (ISSN:0866-8655), Số 380 (0) , 2016, tr.72-76
12

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH

Trần Văn Thành (1), "Phương pháp đệm các bài hát THCS trên đàn phím điện tử (Electronickeyboar)", NXB Đại học Huế, 0 (Trang), 2009

ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ