THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Hồ Thị Huyền
Học vị/ Học hàmCử nhân
PháiNữ
Năm sinh27/09/1972
Đơn vịKhoa Giáo dục, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữC
Tin họcA
Thành tích1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 87

BÀI BÁO KHOA HỌC

Hồ Hải Thanh (1), Hồ Thị Huyền (2), "Thủ pháp nghệ thuật trong trang trí Pháp lam Huế Thế kỷ XIX", Văn hóa Nghệ thuật (ISSN:0866-8655), Số 0 (0) , 2018, 0

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ