THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Hồ Thị Huyền
Học vị/ Học hàmCử nhân
PháiNữ
Năm sinh27/09/1972
Đơn vịKhoa Giáo dục, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữC
Tin họcA
Thành tích3 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 186

BÀI BÁO KHOA HỌC

Hồ Thị Huyền (1), Hồ Hải Thanh (2), "Đổi mới phương pháp dạy học thông qua hình thức tự học của sinh viên", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 217 (2) , 2020, 67-69
Hồ Hải Thanh (1), Hồ Thị Huyền (2), "Nghiên cứu hình tượng kỳ lân trong chạm khắc thời Nguyễn", Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810), Số 209 (2) , 2020, 20 - 22
Hồ Hải Thanh (1), Hồ Thị Huyền (2), "Thủ pháp nghệ thuật trong trang trí Pháp lam Huế Thế kỷ XIX", Văn hóa Nghệ thuật (ISSN:0866-8655), Số 0 (0) , 2018, 0

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ