THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Trần Thanh Thúy
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh04/10/1985
Đơn vịTrung tâm Phát triển kỹ năng nghề nghiệp, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB1
Tin họcTin căn bản
Thành tích3 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 96

BÀI BÁO KHOA HỌC

Lê Thị Ngọc Mai (1), Trần Thanh Thúy (2), "Giải pháp nâng cao chất lượng thực tập nghề nghiệp cho sinh viên ở Trường Đại học Đồng Tháp ", Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810), Số 180 (1) , 2018, 81-83
Trần Thanh Thúy (1), "Bồi dưỡng năng lực tư vấn cho cố vấn học tập của khoa ở Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 153 (2) , 2017, xx
Phạm Hữu Ngãi (1), Trần Thanh Thúy (2), "Quản lý bồi dưỡng năng lực tư vấn cho cố vấn học tập của khoa ở trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 132 () , 2016, xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ