THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Phạm Thị Thu Hằng
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh2/4/1980
Đơn vịKhoa SP Nghệ thuật, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB1
Tin họcA
Thành tích0 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 101

BÀI BÁO KHOA HỌC


KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Phạm Thị Thu Hằng (1), "Điều tra tìm hiểu những sai lầm học sinh lớp 1 thường mắc phải khi giải bài tập toán ở địa bàn Thị xã Cao Lãnh Đồng Tháp – TH 09/05.", 2004-2005 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ