THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Phạm Thị Thu Hằng
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh2/4/1980
Đơn vịKhoa SP Nghệ thuật, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB1
Tin họcA
Thành tích0 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 78

BÀI BÁO KHOA HỌC


KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Phạm Thị Thu Hằng (1), "Điều tra tìm hiểu những sai lầm học sinh lớp 1 thường mắc phải khi giải bài tập toán ở địa bàn Thị xã Cao Lãnh Đồng Tháp – TH 09/05.", 2004-2005 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ