THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Lượng Minh Trí
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh2/10/1979
Đơn vịKhoa SP Nghệ thuật, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB1
Tin họcB
Thành tích1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 100

BÀI BÁO KHOA HỌC

Lê Thị Ngọc Mai (1), Lượng Minh Trí (2), "Hình thành và phát triển kỹ năng vẽ kí họa cho sinh viên ngành Sư phạm Mĩ thuật ở Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 162 (1) , 2018, xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ