THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Thị Bích Thuấn
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh21/8/1984
Đơn vịKhoa SP Nghệ thuật, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB1
Tin họcA
Thành tích2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 130

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Thị Bích Thuấn (1), Lê Minh Quang (2), "Một số thực trạng khi học vẽ chất liệu lụa của sinh viên trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 195 (2) , 2019, 79-91
Nguyễn Thị Bích Thuấn (1), "Kĩ thuật vẽ tranh lụa, ứng dụng của kĩ thuật vẽ trên nền lụa ẩm và vẽ trên nền lụa khô của sinh viên mĩ thuật Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 197 (2) , 2019, 78 - 80

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ