THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Châu Hoàng Trọng
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh10/12/1987
Đơn vịKhoa SP Nghệ thuật, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB1
Tin họcA
Thành tích5 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 228

BÀI BÁO KHOA HỌC

Châu Hoàng Trọng (1), "Vận dụng tính chất của đường nét vào bài tập tranh sơn khắc cho sinh viên mĩ thuật ở trường ĐH Đồng Tháp", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 214 (1) , 2020, 78 - 80
Châu Hoàng Trọng (1), Nguyễn Thị Chúc Linh (2), "Tính biểu cảm của Nét và Mảng trong tác phẩm sơn khắc Việt Nam", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 33 (0) , 2018, 114-120
Châu Hoàng Trọng (1), "Hình ảnh người chiến sĩ cách mạng trong các tác phẩm hội họa Việt Nam thời kỳ 1945 - 1975", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 22 (0) , 2016, tr.84 - 92
Châu Hoàng Trọng (1), "Giá trị đặc sắc của nghệ thuật tranh dân gian Việt Nam", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 19 (0) , 2016, tr.109 -115
Châu Hoàng Trọng (1), "Hình ảnh thiên nhiên và con người vùng Đồng Tháp Mười trong sáng tác hội họa Việt Nam hiện đại", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 8 (0) , 2014, 52 - 64

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Châu Hoàng Trọng (1), "Cảnh sắc và con người Đồng Tháp Mười trong tác phẩm nghệ thuật tạo hình Việt Nam hiện đại", 2012-2013 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ