THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Trương Thị Kim Hạnh
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh19xx
Đơn vịKhoa SP Nghệ thuật, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữC
Tin họcA
Thành tích0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 64

BÀI BÁO KHOA HỌC


KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ