THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Văn Bản
Học vị/ Học hàmTiến sĩ
PháiNam
Năm sinh20/4/1956
Đơn vịPhòng Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữC
Tin họcSoạn thảo văn bản
Thành tích15 bài báo, 35 kỷ yếu, 8 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 585

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Văn Bản (1), "Phát triển năng lực đánh giá cho giáo viên tiểu học trong đánh giá kết quả học tập môn Tiếng Việt của học sinh theo hướng tiếp cận năng lực", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 31 (4) , 2018, xx
Nguyễn Văn Bản (1), Nguyễn Thị Hồng Vân (2), "Dạy học tập đọc cho học sinh lớp 4, 5 theo hướng khai thác các kỹ năng để cảm thụ văn bản", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 33 () , 2018, 3-7
Nguyễn Văn Bản (1), "Biện pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục của Trường Đại học Đồng Tháp, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non và phổ thông trong giai đoạn mới", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 26 () , 2017, xx
Nguyễn Văn Bản (1), "Trường Đại học Đồng Tháp tiếp tục phát huy hiệu quả đào tạo giáo viên tiểu học để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 29 (12) , 2017, xx
Nguyễn Văn Bản (1), "Biện pháp bồi dưỡng kỹ năng mềm cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Đồng Tháp thông qua dạy học bộ môn Tiếng việt - Văn học và Phương pháp dạy học", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 19 (4) , 2016, xx-xx
123

KỶ YẾU HỘI THẢO

Nguyễn Văn Bản (1), "Phát triển đội ngũ giảng viên tham gia bồi dưỡng tiêu chuẩn hóa chức danh nhà giáo của Trường Đại học Đồng Tháp", Kỷ yếu HTKH Quốc gia Nâng cao chất lượng hoạt động bồi dưỡng nhà giáo theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 (0) , 2018, xx
Nguyễn Văn Bản (1), "Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục của Trường Đại học Đồng Tháp đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non và phổ thông trong giai đoạn mới", Hội thảo hoạt động bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục khu vực đồng bằng sông Cửu Long (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2017, xx-xx
Nguyễn Văn Bản (1), "Giải pháp đào tạo giáo viên tiểu học đáp ứng đổi mới giáo dục trong bối cảnh hội nhập quốc tế ở trường ĐH Đồng Tháp", HTKHQG Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong bối cảnh hội nhập quốc tế (Trường Đại học sư phạm Huế), Số 5 () , 2016, xx-xx
Nguyễn Văn Bản (1), "Chương trình giáo dục phổ thông và sứ mệnh của Trường Đại học Đồng Tháp trong triển khai thực hiện chương trình ", Hội thảo Đổi mới giáo dục phổ thông và vai trò, nhiệm vụ của Trường Đại học Đồng Tháp (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 8 () , 2015, xx-xx
Nguyễn Văn Bản (1), "Chương trình GDPT tổng thể và sứ mệnh của Trường ĐH Đồng Tháp trong triển khai thực hiện chương trình", Hội thảo Đổi mới giáo dục phổ thông và vai trò, nhiệm vụ của Trường Đại học Đồng Tháp (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 8 () , 2015, xx-xx
1234567

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Đỗ Văn Hùng (1), Nguyễn Văn Bản (2), "Phát triển năng lực đánh giá học sinh của giáo viên tiểu học vùng đồng bằng sông Cửu Long đáp ứng yêu cầu đổi mới hiện nay", 2016-2017 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Đang thực hiện)
Nguyễn Văn Bản (1), "Bồi dưỡng kĩ năng mềm cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học Trường Đại học Đồng Tháp thông qua giảng dạy môn Tiếng Việt – Văn học và Phương pháp dạy học", 2014-2015 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Văn Bản (1), "Các biện pháp hình thành năng lực và kỹ năng sư phạm cho sinh viên ngành Giáo dục Mầm non Trường Đại học Đồng Tháp theo chuẩn nghề nghiệp", 2011-2012 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Văn Bản (1), "Khảo sát lỗi chính tả của học sinh Tiểu học Đồng Tháp và xây dựng hệ thống bài tập chữa lỗi chính tả", 2006-2007 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Hoàn thành)
Nguyễn Văn Bản (1), "Tìm hiểu chương trình và sách giáo khoa tiếng việt lớp 4 và 5 ở Tiểu học – sau năm 2000", 2005-2005 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
12

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Tên giảiNămĐơn vị cấp
Hướng dẫn Sinh viên đạt Giải Nhì Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học 2018Cấp Bộ

HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ