THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Hồ Thị Thu Hà
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh10/4/1964
Đơn vịKhoa Giáo dục, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữCử nhân Anh văn
Tin họcSoạn thảo văn bản
Thành tích0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 292

BÀI BÁO KHOA HỌC


KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ