THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Hồ Thị Thu Hà
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh10/4/1964
Đơn vịKhoa Giáo dục, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữCử nhân Anh văn
Tin họcSoạn thảo văn bản
Thành tích0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 272

BÀI BÁO KHOA HỌC


KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ


xem thêm

xem thêm