THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Hồ Thị Thu Hà
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh10/4/1964
Đơn vịKhoa Giáo dục, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữCử nhân Anh văn
Tin họcSoạn thảo văn bản
Thành tích8 bài báo, 0 kỷ yếu, 4 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 316

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Trần Ngọc Hân (1), Hồ Thị Thu Hà (2), "Khả năng ngôn ngữ của trẻ 5-6 tuổi ở Trường Mầm non Hồng Gấm và Trường Mầm non Hoa Sữa, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, đánh giá theo Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi", Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917), Số 0 (1) , 2018, 1859-3917
Hồ Thị Thu Hà (1), "Xây dựng câu hỏi đáp ứng các nguyên tắc tổ chức hoạt động làm quen với tác phẩm văn học ở trường mầm non", Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917), Số 122 (61) , 2016, 1859-3917
Hồ Thị Thu Hà (1), "Thời gian trần thuật trong truyện ngắn Nguyễn Khải sau 1975", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 12 (0) , 2015, 0866-7675
Huỳnh Thị Mai (1), Hồ Thị Thu Hà (2), "Thực trạng và giải pháp nâng cao kĩ năng làm đồ chơi của trẻ 5 – 6 tuổi ở một số trường mầm non tỉnh Đồng Tháp", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 14 (0) , 2015, 0866-7675
Hồ Thị Thu Hà (1), "Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá một số kỹ năng sư phạm của sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 5 (0) , 2013, 0866-7675
12

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Hồ Thị Thu Hà (1), "Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Tiểu học – Mầm non. Thực trạng và giải pháp – TH17/05", 2004-2005 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Dương Thị Mộng Tuyết (1), Hồ Thị Thu Hà (2), "Xêmina trong học tập các môn xã hội của sinh viên ngành SP Giáo dục tểu học– TH20/05", 2004-2005 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Hồ Thị Thu Hà (1), "Lỗi chính tả của học sinh Tiểu học huyện Tân Hồng tỉnh Đồng Tháp TH 1/04.", 2003-2004 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Hồ Thị Thu Hà (1), "Thiết kế và sử dụng đồ dùng học tập giảng dạy môn Tiếng Việt lớp 1", 2002-2003 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ


xem thêm

xem thêm