THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Trần Văn Tuấn
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh5/13/1958
Đơn vịKhoa Giáo dục, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB1
Tin họcsoan thao văn bản
Thành tích4 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 65

BÀI BÁO KHOA HỌC

Lê Thị Thanh Hồng (1), Trần Văn Tuấn (2), "Những hình thức và phương pháp ôn tập cho sinh viên GDMN đạt hiệu quả trong việc học tập môn văn học", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 166 (1) , 2018, 1859-0810
Lê Thị Thanh Hồng (1), Trần Văn Tuấn (2), "Những đặc điểm nghệ thuật nổi bật của vè kể vật ở miền Tây Nam Bộ", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 25 (0) , 2017, 0866-7675
Trần Văn Tuấn (1), "Dạy học ngoại khóa môn tiếng Việt ở trường tiểu học", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 131 (0) , 2016, 1859-0810
Trần Văn Tuấn (1), "Con người anh hùng trong truyện và ký của Nguyễn Thi", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 10 (0) , 2014, 0866-7675

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Trần Văn Tuấn (1), "Thực trạng kỹ năng dựng đoạn của sinh viên năm thứ I (hệ CNTH) khoa Tiểu học – Mầm non và một số giải pháp – TH 11/05.", 2004-2005 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ