THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Lê Thị Mỹ Trà
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh5/4/1970
Đơn vịKhoa Giáo dục, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB1
Tin họcsoạn thảo văn bản
Thành tích4 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 71

BÀI BÁO KHOA HỌC

Lê Thị Mỹ Trà (1), "Định hướng dạy học tích hợp ở cấp tiểu học", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 29 () , 2017, 0866-7675
Lê Thị Mỹ Trà (1), "Thực trạng và biện pháp cải thiện chất lượng hoạt động nhóm của sinh viên", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 128 (0) , 2016, 1859-0810
Lê Thị Mỹ Trà (1), "Phương hướng nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên", Технические науки (ISSN:2071-6168), Số 16 (0) , 2015, 0866-7675
Lê Thị Mỹ Trà (1), "Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy - học môn thủ công và kỹ thuật ở bậc tiểu học, tỉnh Đồng Tháp", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 7 (0) , 2014, 0866-7675

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Lê Thị Mỹ Trà (1), "Tìm hiểu chương trình và sách giáo khoa môn Nghệ thuật ngành Thủ công của các lớp 1,2 và 3 trong chương trình Tiểu học – TH 17/04.", 2003-2004 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ