THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Hoàng Nhị Bình
Học vị/ Học hàmCử nhân
PháiNam
Năm sinh00/00/1973
Đơn vịKhoa Giáo dục, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcsoạn thảo văn bản
Thành tích1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 66

BÀI BÁO KHOA HỌC

Hoàng Nhị Bình (1), ""Một số biện pháp giúp sinh viên ngành Giáo dục Mầm non tự học hát", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 169 (2) , 2018, xx-xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ