THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Võ Ngọc Quyên
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh2/17/1976
Đơn vịKhoa Giáo dục, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 95

BÀI BÁO KHOA HỌC

Võ Ngọc Quyên (1), "Nâng cao chất lượng dạy hát cho sinh viên ngành giáo dục Mầm non Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 165 (2) , 2018, 1859-0810

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ