THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Phan Văn Tấn
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh01/07/1956
Đơn vịKhoa Giáo dục, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữC
Tin họcA
Thành tích1 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 42

BÀI BÁO KHOA HỌC

Phan Văn Tấn (1), "Suy luận quy nạp và suy luận suy diễn trong dạy học toán Tiểu học", Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753), Số 0 (0) , 2009, 0866-7476

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Phan Văn Tấn (1), "Khả năng thực tế của việc dạy học Toán 3 – Toán 4 - Toán 5 của chương trình Tiểu học sau năm 2000 trong tỉnh đồng Tháp – TH 19/04.", 2003-2004 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ