THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Vũ Văn Đức
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh02/02/1956
Đơn vịNghỉ hưu, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữC
Tin họcCao đẳng
Thành tích7 bài báo, 2 kỷ yếu, 7 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 91

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Văn Đệ (1), Vũ Văn Đức (2), "Tổ chức môn học công tác đội trong đào tạo giáo viên ở Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 301 (1) , 2013, 55-60
Nguyễn Văn Đệ (1), Vũ Văn Đức (2), "Nâng cao chất lượng hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm trong đào tạo giáo viên", Tạp chí Giáo dục Bộ GD&ĐT (ISSN:2354-0753), Số 308 (4) , 2013, 10-11
Nguyễn Văn Đệ (1), Vũ Văn Đức (2), "Bàn về mô hình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm ở các trường đào tạo giáo viên", Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662), Số 79 (4) , 2012, 42-43,47
Vũ Văn Đức (1), "Vận dụng lý thuyết kiến tạo trong dạy học Toán tiểu học", Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753), Số 5 (0) , 2008, 0866-7476
Vũ Văn Đức (1), "Module hóa quá trình dạy học toán tiểu học theo quan điểm của lí thuyết kiến tạo.", Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753), Số 0 (0) , 2007, 0866-7476
12

KỶ YẾU HỘI THẢO

Huỳnh Khải Vinh (1), Vũ Văn Đức (2), "Thực trạng giáo viên mầm non vùng ĐBSCL và giải pháp đảm bảo chất lượng qua hoạt động bồi dưỡng", Hội thảo hoạt động bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục khu vực đồng bằng sông Cửu Long (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2017, xx-xx
Nguyễn Ngọc Hiền (1), Vũ Văn Đức (2), "Thực trạng và giải pháp bồi dưỡng giáo viên trung học vùng ĐBSCL", Hội thảo hoạt động bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục khu vực đồng bằng sông Cửu Long (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2017, xx-xx

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Vũ Văn Đức (1), "Xây dựng hệ thống tra cứu bài tập Toán ở Tiểu học - TH 23/06.", 2005-2006 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Huỳnh Mỹ Linh (1), Vũ Văn Đức (2), "Bước đầu tìm hiểu việc vận dụng lý thuyết kiến tạo vào việc dạy học một số yếu tố hình học lớp 4 – TH22/05", 2004-2005 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Lương Ngọc Kim Cương (1), Vũ Văn Đức (2), "Dạy học phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 – TH02/04 ", 2003-2004 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Thanh Tùng (1), Vũ Văn Đức (2), "Dạy học giải toán có lời văn trong Toán 1 – TH03/04 ", 2003-2004 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Vũ Văn Đức (1), "Phần mềm hỗ trợ thi trắc nghiệm khách quan – TH 08/04.", 2003-2004 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
12

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ