THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Võ Thị Lan
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh8/1/1964
Đơn vịKhoa Giáo dục, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcsoan thao văn bản
Thành tích3 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 75

BÀI BÁO KHOA HỌC

Võ Thị Lan (1), Lê Thị Bích Vân (2), "Một số vấn đề lý luận về xây dựng môi trường chơi ngoài trời cho trẻ mầm non", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 30 (0) , 2018, 0866-7675
Dương Huy Cẩn (1), Võ Thị Lan (2), "Giải pháp giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục mầm non khu vực đồng bằng sông Cửu Long", Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753), Số 391 (1) , 2016, 2354-0753
Huỳnh Mộng Tuyền (1), Nguyễn Đắc Nguyên (2), Võ Thị Lan (3), Võ Thị Bích Vân (4), "Cơ sở xây dựng chương trình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học", Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753), Số 0 () , 2011, 12-13,16

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Võ Thị Lan (1), "Tìm hiểu khả năng vận dụng hình thức và phương pháp tích hợp chương trình Tiểu học sau năm 2000 trong tỉnh Đồng Tháp – TH 18/04.", 2003-2004 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ