THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Lê Thị Thanh Sang
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh11/5/1975
Đơn vịKhoa Giáo dục, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích8 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 82

BÀI BÁO KHOA HỌC

Lê Thị Thanh Sang (1), "Chuẩn bị tâm lý sẳn sàng cho trẻ khiếm thính 5-6 tuổi vào lớp 1", Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753), Số 0 (2) , 2018, 2354-0753
Lê Thị Thanh Sang (1), "Trải nghiệm khám phá khoa học đối với sự phát triển ngôn ngữ nói của trẻ khiếm thính 5-6 tuổi", Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753), Số 138 (0) , 2017, 0866-3662
Lê Thị Thanh Sang (1), "Một số yêu cầu về giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trong giai đoạn hiện nay", Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917), Số 0 (0) , 2016, 1859-3917
Dương Huy Cẩn (1), Lê Thị Thanh Sang (2), Lê Duy Cường (3), "Thực trạng giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non khu vực đồng bằng sông Cửu Long", Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753), Số 0 (0) , 2016, 2354-0753
Lê Thị Thanh Sang (1), Ninh Thị Thùy Dương (2), "Kinh nghiệm thực tập sư phạm cho sinh viên mầm non", Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917), Số 46 (107) , 2015, 1859-3917
12

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ