THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Võ Thị Bích Vân
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh6/15/1966
Đơn vịKhoa Giáo dục, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữC
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích7 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 87

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Thị Hồng Khoa (1), Võ Thị Bích Vân (2), "Thực trạng mức độ phát triển tri giác không gian cho trẻ mẩu giáo 5-6 tuổi ở trường mầm non tại thành phố Cao Lãnh", Tạp chí Giáo chức Việt Nam (ISSN:1859-2902), Số 129 (0) , 2018, 1859-2902
Dương Huy Cẩn (1), Võ Thị Bích Vân (2), "Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non thông qua hoạt động thực tiễn", Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917), Số 0 (0) , 2017, 1859-3917
Võ Thị Bích Vân (1), "Một số nhận định về giáo dục, đào tạo hiện nay - cách thức sinh viên học tập đạt hiệu quả cao ", Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917), Số 0 (0) , 2017, 1859-3917
Võ Thị Bích Vân (1), "Cơ sở lý luận về giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm", Dạy và học ngày nay (ISSN:1859-2694), Số 11 (0) , 2014, 1859-2694
Võ Thị Bích Vân (1), "Dạy cách học - Yếu tố quan trọng chi phối chất lượng giáo dục và đào tạo", Tạp chí Công Thương (ISSN:0866-7756), Số 3 (0) , 2014, 0866-7756
12

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ