THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Hồ Thị Lệ Hồng
Học vị/ Học hàmCử nhân
PháiNữ
Năm sinh6/19/1965
Đơn vịKhoa Giáo dục, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 67

BÀI BÁO KHOA HỌC

Hồ Thị Lệ Hồng (1), "Giáo dục về dinh dưỡng và sức khỏe cho các bậc phụ huynh ở trường mầm non hiện nay", Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917), Số 0 (0) , 2018, 1859-3917
Phạm Thị Nguyệt Nga (1), Hồ Thị Lệ Hồng (2), "Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục Lý luận chính trị cho sinh viên giai đoạn hiện nay", Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917), Số 0 (0) , 2017, 1859-3917

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ