THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Lê Duy Cường
Học vị/ Học hàmTiến sĩ
PháiNam
Năm sinh19/4/1983
Đơn vịKhoa Giáo dục, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB1 - Tiếng Anh
Tin họcTrung cấp
Thành tích1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 1 sách.

Lược xem: 273

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Văn Bản (1), Lê Duy Cường (2), "Semina – hình thức dạy học đặc trưng ở bậc đại học", (ISSN:), Số 0 (12) , 2012, xx-xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH

Dương Huy Cẩn (1), Lê Duy Cường (2), "Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non: Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ", NXB Giáo dục Việt Nam, 127 (Trang), 2017

ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ


xem thêm

xem thêm