THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Huỳnh Thị Trúc Giang
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh12/2/1982
Đơn vịKhoa Giáo dục, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích3 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 76

BÀI BÁO KHOA HỌC

Huỳnh Thị Trúc Giang (1), "Nâng cao chất lượng hoạt động cố vấn học tập tại Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917), Số 85 (0) , 2018, 146
Huỳnh Thị Trúc Giang (1), "Kĩ năng sử dụng lược đồ trong dạy học Địa lí lớp 4, 5", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 118 (0) , 2015, 1859-0810
Huỳnh Thị Trúc Giang (1), "Rèn luyện kỹ năng tự học cho sinh viên đại học", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 0 (0) , 2015, 1859-0810

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ