THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Lê Thị Mai An
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh2/14/1983
Đơn vịKhoa Giáo dục, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích4 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 82

BÀI BÁO KHOA HỌC

Trương Công Vĩnh Khanh (1), Lê Thị Mai An (2), "Kết quả hoạt động công tác xã hội của sinh viên Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non, Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 147 (2) , 2017, 1859-0810
Lê Thị Mai An (1), "Câu lạc bộ nghiệp vụ sư phạm - hình thức rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 119 (0) , 2015, 1859-0810
Lê Thị Mai An (1), "Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học theo học chế tín chỉ", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 0 (0) , 2015, 1859-0810
Lê Thị Mai An (1), "Một số biện pháp rèn luyện các kĩ năng công cụ cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học", Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753), Số 0 (0) , 2011, 0866-7476

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ