THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Lê Anh Tuấn
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh18/12/1984
Đơn vịPhòng Đào tạo, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB1
Tin họcĐại học
Thành tích1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 57

BÀI BÁO KHOA HỌC

Lê Anh Tuấn (1), Võ Thị Nhỏ (2), "Ứng dụng thử nghiệm Hadoop- công nghệ dữ liệu lớn trong xử lý văn bản tại trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 170 (1) , 2018, xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ