THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Lê Anh Tuấn
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh18/12/1984
Đơn vịPhòng Đào tạo, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB1
Tin họcĐại học
Thành tích2 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 207

BÀI BÁO KHOA HỌC

Lê Anh Tuấn (1), Võ Thị Nhỏ (2), "Ứng dụng thử nghiệm Hadoop- công nghệ dữ liệu lớn trong xử lý văn bản tại trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 170 (1) , 2018, xx
Lê Anh Tuấn (1), "Thực trạng và giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin theo hệ thống tín chỉ ở trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 132 (0) , 2016, xx

KỶ YẾU HỘI THẢO

Lê Anh Tuấn (1), Nguyễn Phúc Huy (2), "Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý giáo dục ở Trường Đại học Đồng Tháp theo xu hướng phát triển của IOT", Hội thảo Ứng dụng IOT trong dạy học (Trường ĐH sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh), Số 0 () , 2017, xx-xx

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ