THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Võ Thị Nhỏ
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh18/06/1985
Đơn vịKhoa Giáo dục, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB1
Tin họcThạc sĩ Khoa học máy tính
Thành tích6 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 181

BÀI BÁO KHOA HỌC

Lê Anh Tuấn (1), Võ Thị Nhỏ (2), "Ứng dụng thử nghiệm Hadoop- công nghệ dữ liệu lớn trong xử lý văn bản tại trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 170 (1) , 2018, xx
Võ Thị Nhỏ (1), "Tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 ứng dụng rèn một số kỹ năng cần thiết cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp", Dạy và học ngày nay (ISSN:1859-2694), Số 6 (0) , 2018, 1859-2694
Võ Thị Nhỏ (1), "Mô tả và xây dựng ngữ nghĩa cho dữ liệu multimedia", Технические науки (ISSN:2071-6168), Số 130 (0) , 2016, 1859-0810
Võ Thị Nhỏ (1), "Vận dụng V-ISPRING - phần mềm hỗ trợ xây dựng bài giảng theo chuẩn E-LEARING trong dạy học môn Ứng dụng công nghệ thông tin cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 133 (0) , 2016, 1859-0810
Võ Thị Nhỏ (1), "Một số công cụ xây dựng và tích hợp dữ liệu Multimedia", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 101 (0) , 2014, 1859-0810
12

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ