THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Thị Xuân Đài
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh17/04/1983
Đơn vịKhoa Giáo dục, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích7 bài báo, 2 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 190

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Hoàng Minh Trí (1), Nguyễn Thị Xuân Đài (2), "Biện pháp nâng cao tính tự giác của sinh viên khi tham gia các hoạt động xã hội tình nguyện", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 169 (2) , 2018, xx
Nguyễn Hoàng Minh Trí (1), Nguyễn Thị Xuân Đài (2), "Nhận thức và thái độ về nghề Sư phạm của SV Khoa Giáo dục ", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 168 (1) , 2018, xx
Nguyễn Thị Xuân Đài (1), Nguyễn Hoàng Minh Trí (2), "Thực trạng việc tiếp thu kiến thức môn Tâm lí học tiểu học của sinh viên ngành Giáo dục tiểu học Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 144 (0) , 2017, 1859-0810
Nguyễn Hoàng Minh Trí (1), Nguyễn Thị Xuân Đài (2), "Thực trạng và giải pháp nâng cao vai trò tư vấn tâm lý cho sinh viên của giảng viên Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 20 () , 2016, xx
Nguyễn Hoàng Minh Trí (1), Nguyễn Thị Xuân Đài (2), "Kết quả bước đầu từ mô hình tư vấn sinh viên tại Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 130 () , 2016, xx
12

KỶ YẾU HỘI THẢO

Nguyễn Hoàng Minh Trí (1), Nguyễn Thị Xuân Đài (2), "Liên kết nhà trường và doanh nghiệp một xu hướng tất yếu trong giai đoạn hiện nay", HN Nghiên cứu khoa học lần thứ 7 (Khoa SP Toán - Tin Trường Đại học Đồng Tháp), Số 4 () , 2016, xx-xx
Nguyễn Hoàng Minh Trí (1), Nguyễn Thị Xuân Đài (2), "Liên kết giữa Trường Đại học Đồng tháp và doanh nghiệp trong định hướng phát triển nguồn nhân lực tại tỉnh Đồng Tháp ", Hội thảo Khoa học Sinh viên và Cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc năm 2016 (Trường Đại học Sư phạm TPHCM), Số 10 () , 2016, xx-xx

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Nguyễn Hoàng Minh Trí (1), Nguyễn Thị Xuân Đài (2), "Biện pháp nâng cao ý thức tự giác của sinh viên trong các hoạt động tình nguyện tại Trường Đại học Đồng Tháp", 2017-2018 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Đang thực hiện)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ