THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Huỳnh Mỹ Linh
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh11/1/1984
Đơn vịKhoa Giáo dục, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcB
Thành tích5 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 75

BÀI BÁO KHOA HỌC

Huỳnh Mỹ Linh (1), "Bồi dưỡng kỹ năng tích hợp nội dung giáo dục trong dạy học tiếng Việt cho sinh viên ngành giáo dục Tiểu học", Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917), Số 0 (2) , 2018, 1859-3917
Huỳnh Mỹ Linh (1), "Bồi dưỡng kỹ năng dạy luyện từ và câu cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học", Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917), Số 133 (71) , 2017, 1859-3917
Huỳnh Mỹ Linh (1), "Sử dụng trò chơi học tập để dạy học nghi thức lời nói cho học sinh lớp 2 - 3", Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917), Số 0 (0) , 2016, 1859-3917
Huỳnh Mỹ Linh (1), "Những góc độ sử dụng trò chơi trong dạy học tập làm văn tiểu học", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 130 (0) , 2016, 1859-0810
Huỳnh Mỹ Linh (1), "Rèn kĩ năng sử dụng phương pháp dạy học Tập làm văn theo hướng giao tiếp cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học", Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753), Số 273 (1) , 2011, 2354-0753

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Huỳnh Mỹ Linh (1), Vũ Văn Đức (2), "Bước đầu tìm hiểu việc vận dụng lý thuyết kiến tạo vào việc dạy học một số yếu tố hình học lớp 4 – TH22/05", 2004-2005 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ