THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Huỳnh Kim Tường Vi
Học vị/ Học hàmTiến sĩ
PháiNữ
Năm sinh25/09/1983
Đơn vịKhoa Giáo dục, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcB
Thành tích18 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 75

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Thị Trang (1), Huỳnh Kim Tường Vi (2), "Xây dựng bài tập giải nghĩa thành ngữ tục ngữ bằng truyện kể trong giờ Luyện từ và câu ở tiểu học", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 142 (1) , 2017, 1859-0810
Huỳnh Kim Tường Vi (1), "Giáo dục “văn hoá giao tiếp” cho học sinh tiểu học qua môn tiếng Việt", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 143 (0) , 2017, 1859-0810
Huỳnh Kim Tường Vi (1), "Lựa chọn thành ngữ tục ngữ phù hợp với nhận thức của học sinh trong dạy Tiếng Việt ở Tiểu học", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 115 (0) , 2015, 1859-0810
Huỳnh Kim Tường Vi (1), "Sử dụng thành ngữ tục ngữ xây dựng trò chơi "Đuổi hình bắt thành ngữ, tục ngữ" dạy mở rộng vốn từ ở Tiểu học", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 114 (0) , 2015, 1859-0810
Huỳnh Kim Tường Vi (1), "Sử dụng thành ngữ tục ngữ xây dựng trò chơi ô chữ dạy mở rộng vốn từ ở Tiểu học", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 113 (0) , 2015, 1859-0810
1234

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Tên giảiNămĐơn vị cấp
Hướng dẫn Sinh viên đạt Giải Khuyến khích Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học 2017Cấp Bộ

HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ