THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Trần Văn Luận
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh1987
Đơn vịPhòng Thanh tra - Pháp chế, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích1 bài báo, 9 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 133

BÀI BÁO KHOA HỌC

Trần Văn Luận (1), "Các chương trình và chính sách trợ giúp xã hội cho những nhóm xã hội yếu thế và dễ bị tổn thương", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 5 () , 2013, xx-xx

KỶ YẾU HỘI THẢO

Trần Văn Phúc (1), Trần Văn Luận (2), "Vai trò của Công Đoàn trong xây dựng môi trường văn hóa công sở thân thiện và sáng tạo ", Đại hội Công Đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2018 - 2023 (Tổng Liên Đoàn Giáo dục Việt Nam), Số 0 (0) , 2018, xx
Trần Văn Luận (1), "Một số quy tắc ứng xử trong văn hóa giao tiếp của cán bộ, giảng viên tại trường đại học ", Đại hội đại biểu CĐCS Trường Đại học Đông Tháp lần thứ XIX nhiệm kỳ 2017 - 2022 (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 0 (0) , 2017, xx
Trần Văn Luận (1), "Một số kinh nghiệm của Công đoàn Trường Đại học Đồng Tháp trong việc nâng cao năng lực nghề nghiệp của nhà giáo và người lao động", Hội thảo Nâng cao trình độ và năng lực nghề nghiệp của nhà giáo và người lao động (Công Đoàn Giáo dục Việt Nam), Số 4 () , 2017, xx-xx
Trần Văn Luận (1), "Một số hình thức và biểu hiện cụ thể của hành vi bạo lực học đường ở thanh thiếu niên", Hội thảo khoa học Công tác xã hội với các vấn đề xã hội của thanh thiếu niên (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 4 () , 2017, xx-xx
Trần Văn Luận (1), "Vai trò của công tác xã hội chuyên nghiệp trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe", Xuân Ất Mùi 2015 (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 2 () , 2015, xx-xx
12

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ