THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Phan Thị Hiệp
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh0000
Đơn vịKhoa Giáo dục, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữxx
Tin họcxx
Thành tích8 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 85

BÀI BÁO KHOA HỌC

Trần Lê Nam (1), Phan Thị Hiệp (2), "Định lý kiểu Berntein trong không gian Gauss", Tạp chí Khoa học ĐH Trà Vinh (ISSN:1859-4816), Số 24 (0) , 2016, 00
Trần Lê Nam (1), Phan Thị Hiệp (2), "Biên tập tài liệu tham khảo trên tệp Microsoft Word với sự hỗ trợ của phần mềm EndNote", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 18 () , 2016, 00
Trần Lê Nam (1), Phan Thị Hiệp (2), "Biên tập tài liệu tham khảo trên Latex với sự hỗ trợ của phần mềm Jabref", Tạp chí Khoa học Trường ĐH Phú Yên (ISSN:0866-7780), Số 8 (0) , 2015, 00
Phan Thị Hiệp (1), "Đề xuất một số hoạt động giúp học sinh hiểu rõ khái niệm hàng chục và đơn vị trong dạy học Toán 2", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 13 (0) , 2015, 0866-7675
Trần Lê Nam (1), Phan Thị Hiệp (2), "Sử dụng phần mềm geometer's sketchpad hỗ trợ dạy và học môn hình học xạ ảnh", Tạp chí Khoa học Đại học An Giang (ISSN:0866-8086), Số 3 () , 2014, 00
12

KỶ YẾU HỘI THẢO

Trần Lê Nam (1), Phan Thị Hiệp (2), "Vẽ hình trên Latex với Metapost", Hội nghị NCKH Khoa Sư phạm Toán học (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2013, xx-xx

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ