THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Huỳnh Thị Kiều Trâm
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh25/06/1988
Đơn vịKhoa Giáo dục, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB1
Tin họcB
Thành tích2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 98

BÀI BÁO KHOA HỌC

Phùng Thái Dương (1), Huỳnh Thị Kiều Trâm (2), Phan Văn Tuấn (3), "Giải pháp nâng cao năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho sinh viên ngành sư phạm Địa lý, Trường Đại học Đồng Tháp", Du lịch (ISSN:0866-7373), Số 0 () , 2018, xx-xx
Huỳnh Thị Kiều Trâm (1), "Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học dưới góc nhìn tâm lý học", Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917), Số 0 (0) , 2016, 1859-3917

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ