THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Lê Thị Bích Vân
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh06/06/1986
Đơn vịKhoa Giáo dục, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích5 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 164

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Văn Cảnh (1), Lê Thị Bích Vân (2), "Một số biểu hiện về hoạt động vui chơi ngoài trời của trẻ mẫu giáo ở các trường mầm non thành phố Cao Lãnh", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 32 (6) , 2018, xx
Võ Thị Lan (1), Lê Thị Bích Vân (2), "Một số vấn đề lý luận về xây dựng môi trường chơi ngoài trời cho trẻ mầm non", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 30 (0) , 2018, 0866-7675
Nguyễn Đức Danh (1), Lê Thị Bích Vân (2), "Tổ chức môi trường vật chất ngoài trời ở một số trường mầm non tại thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp", Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917), Số 79 () , 2017, 140
Lê Thị Bích Vân (1), "Lợi ích của hoạt động vui chơi ngoài trời", Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917), Số 78 () , 2017, 139
Lê Thị Bích Vân (1), "Vai trò của giáo viên mầm non trong tổ chức hoạt động vui chơi ngoài trời", Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917), Số 0 () , 2017, 1859-3917

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ