THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Vũ Thị Hiền
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh7/12/1984
Đơn vịKhoa Giáo dục, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB1
Tin họcB
Thành tích1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 93

BÀI BÁO KHOA HỌC

Vũ Thị Hiền (1), "Cấu trúc của hành động hỏi, yêu cầu và từ chối trong giao tiếp hành chính trên một số địa bàn tỉnh Đồng Tháp", Dạy và học ngày nay (ISSN:1859-2694), Số 6 (0) , 2018, 1859-2694

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ