THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Hoàng Thị Quế
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh19/05/1988
Đơn vịKhoa Giáo dục, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB1
Tin họcB
Thành tích2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 148

BÀI BÁO KHOA HỌC

Trần Tuấn Anh (1), Hoàng Thị Quế (2), "Giải pháp ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong dạy học tin học ở trường phổ thông", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 168 (1) , 2018, xx
Trần Tuấn Anh (1), Hoàng Thị Quế (2), "Ứng dụng camera làm máy chiếu đa vật thể nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 0 () , 2016, xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ