THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Trọng Hiếu
Học vị/ Học hàmTiến sĩ
PháiNam
Năm sinh4/19/1989
Đơn vịKhoa Giáo dục, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB1
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích10 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 77

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Trọng Hiếu (1), "Phương diện con người trong truyện ngắn Tiền Giang (1975-2005)", Diễn đàn Văn nghệ VN (ISSN:0863-3093), Số 274 () , 2017, 0868-3093
Nguyễn Trọng Hiếu (1), "Trải nghiệm phân tâm học trọng Huỳnh Thu Hậu - Cuộc phiêu lưu của chữ", Diễn đàn Văn nghệ VN (ISSN:0863-3093), Số 272 () , 2017, 0868-3093
Nguyễn Trọng Hiếu (1), "Lịch sử tiếp nhận lý thuyết Phân tâm học trong nghiên cứu văn học Việt Nam", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 21 (0) , 2016, 0866-7675
Nguyễn Trọng Hiếu (1), "Ngôn ngữ trong truyện ngắn của các nhà văn nữ Việt Nam đương đại từ góc nhìn phân tâm học", Tạp chí Khoa học Đại học An Giang (ISSN:0866-8086), Số 4 (0) , 2016, 1859-4530
Nguyễn Trọng Hiếu (1), "Bản năng tính dục trong tiểu thuyết của Nguyễn Đình Tú", Tạp chí Khoa học Đại học An Giang (ISSN:0866-8086), Số 55 (1) , 2015, 0866-8086
12

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ