THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Lê Ánh Nguyệt
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh1/30/1983
Đơn vịKhoa Giáo dục, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐại học
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 36

BÀI BÁO KHOA HỌC

Lê Ánh Nguyệt (1), "Một số biện pháp giúp trẻ mầm non làm quen với biểu tượng thời gian", Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917), Số 0 () , 2018, x

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ