THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Trần Văn Triều
Học vị/ Học hàmCử nhân
PháiNam
Năm sinh6/20/1968
Đơn vịKhoa Giáo dục, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 56

BÀI BÁO KHOA HỌC

Trần Văn Triều (1), "Lựa chọn một số bài tập phát triển thể lực chung cho đội tuyển bóng chuyền nam Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 0 (1) , 2018, 0866-7314

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ