THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Đặng Trường Trung Tín
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh1980
Đơn vịPhòng Thanh tra - Pháp chế, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB1
Tin họcB
Thành tích5 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 309

BÀI BÁO KHOA HỌC

Đặng Trường Trung Tín (1), "Lựa chọn bài tập nâng cao thành tích nhảy cao cho sinh viên lớp Giáo dục Thể chất 14A, Trường Đại học Đồng Tháp.", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 160 (1) , 2018, xx
Đặng Trường Trung Tín (1), "Lựa chọn một số bài tập nâng cao kỹ thuật đập bóng cho sinh viên nam học môn bóng chuyền không chuyên trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 137 (1) , 2017, xx
Nguyễn Chí Gót (1), Đặng Trường Trung Tín (2), "Thực trạng công tác thanh tra nội bộ ở trường Đại học", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 158 (12) , 2017, 76-78
Đặng Trường Trung Tín (1), Nguyễn Hoàng Lâm Em (2), "Nghiên cứu sự phát triển thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của sinh viên lớp chuyên sâu bóng đá khóa 2013 chuyên ngành Giáo dục thể chất sau một năm học tập", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 0 (7) , 2015, xx
Đặng Trường Trung Tín (1), Nguyễn Hoàng Lâm Em (2), "Nghiên cứu sự phát triển thể lực của sinh viên lớp chuyên sâu bóng đá khóa 2012 chuyên ngành Giáo dục thể chất Trường Đại học Đồng Tháp sau 1 năm học tập", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 13 (6) , 2015, xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ


xem thêm

xem thêm