THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Hồ Ngọc Lợi
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh26/05/1983
Đơn vịKhoa GDTC-GDQP&AN, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB1
Tin họcA
Thành tích6 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 185

BÀI BÁO KHOA HỌC

Hồ Ngọc Lợi (1), "Xây dựng trò chơi vận động phát triển thể lực chung cho sinh viên Trường Đại Học Đồng Tháp", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 186 (0) , 2019, 71
Hồ Ngọc Lợi (1), "Nghiên cứu chương trình nội khóa tự chọn môn võ Cổ truyền cho sinh viên Trường Đại Học Đồng Tháp", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 167 (0) , 2018, 48
Hồ Ngọc Lợi (1), "Lựa chọn và ứng dụng các bài tập phát triển thể lực cho sinh viên Trường Đại Học Đồng Tháp", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 144 (0) , 2017, 49
Hồ Ngọc Lợi (1), "Lựa chọn các chỉ tiêu đánh giá trình độ thể lực và kỹ thuật của sinh viên câu lạc bộ Karatedo Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 135 (0) , 2016, 56
Hồ Ngọc Lợi (1), Trương Văn Lợi (2), "Nghiên cứu tác động của chương trình Karatedo ngoại khóa đến sự phát triển thể lực của sinh viên trường Đại Đồng Tháp", Tạp chí khoa học và Đào tạo TDTT – Trường Đại học TDTT TPHCM (ISSN:ISSN), Số 3 (0) , 2015, 15
12

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ